Din bedemand i Esbjerg

Der findes 4 kommunale kirkegårde, som håndteres af Esbjerg Kommune.
Som din bedemand i Esbjerg har vi naturligvis et solidt kednskab til disse områder. De hedder: Gormsgade Kirkegård, Gravlunden, Jerne Kirkegård og Novrup Kirkegård.

Ved Novrup Kirkegård ligger Esbjerg Krematorium, som også hører ind under kommunen.

Ved Gormsgade Kirkegård ligger Gormsgade Kapel. Ved Gravlundens kirkegård ligger Fovrfeld Gravlundens Kapel. Ved Jerne Kirkegård ligger Jerne Kirke og endelig ved Novrup Kirkegård også et kapel.

Kirke information

Der er også kirker i oplandet og i selve Esbjerg by: Hjerting Kirke, Skads Kirke, Bryndum Kirke, Treenighedskirken, Vor Frelsers Kirke, Sædden Kirke, Gjesing Kirke, Sankt Nikolaj Kirken, Kvaglund Kirke, Zions Kirke, Grundtvigskirken, Guldager Kirke, Tjæreborg Kirke.

Når man nævner Fovrfeld Gravlunden, kender mange historien om de 298 piloter der blev begravet der under 2 verdenskrig.

Der er også en mindelund for de ca 600 fiskere der mistede livet på havet mellem år 1900 og frem.

Som den eneste kirkegård i Esbjerg kan bedemanden være behjælpelig med at få urnen sat i Columbarie. Columbariet ligger i selve kapellet på kirkegården.

Esbjergs historie kort fortalt: I dag er Esbjerg Vestkystens hovedstad. Da man i august 1874 åbnede Esbjerg havn, var der ingen der tænkte på fiskeri. Langsomt voksede der et handelsliv op med købmænd, slagtere og bagere, og fiskerne begyndte så småt at komme til. Afstanden til Englandsbådene var kort, og dermed også det store udland.

Fra 1890 og de næste mange år frem voksede fiskeriet voldsomt, og omkring 1970 var der over 600 fiskerbåde i byen! Da man samtidig fandt olie i Nordsøen i slutningen af 1960, kom Esbjerg med ind i et Offshoreeventyr, som gjorde byen til Danmarks første og eneste center for olieaktiviteter.

De sidste 20 år er olie industrien blevet suppleret med vindenergi.

I Esbjerg ligger Hospice Sydvestjylland.

Som bedemand er det et smukt og roligt Hospice at komme på. Esbjerg Hospice ligger i centrum lige over for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Byen er desuden kendt for de 4 hvide mænd, som ligger tæt på Esbjerg havn, og kan ses når man kører langs Stranvejen til Hjerting. Esbjerg er danmarks 5 største by.