Begravelse / Bisættelse:

Med stor ret og omhu foreskriver loven, at man ikke må gå imod afdødes ønske.

Det vil sige at afdødes ønsker vedrørende egen død og begravelse ikke må afviges.

Derfor kan det være en god idé at man på et tidspunkt i sit liv nedfælder sine ønsker i pjecen “Min Sidste Vilje” Download her

Mange tænker blot denne tanke og får aldrig mere gjort ved ønsket.

I dette tilfælde vil man så lytte til afdødes udtalelser i livets gang, og har man slet ikke udtrygt ønske af nogen art, – ja så er det op til pårørende at beslutte hvad der så skal ske.

begravelse

Idag er der 4 måder at afslutte “Den Sidste Rejse”:

begravelse

Begravelse

Ved en begravelse forstås en jordfæstelse, hvor gravfreden typisk er 30 år. Dette kan dog variere fra kirkegård til kirkegård. Foregår højtideligheden fra en kirke, behøver gravstedet nødvendigvis ikke være ved kirkens kirkegård, men gravfæstelsen kan også foregå på anden kirkegård blot der er en personlig tilknytning til kirken.

Vi hjælper med formidlingen til præsten, graveren og kordegnen. Havde afdøde en anden trosretning eller var afdøde ikke er medlem af Folkekirken, da kan vi være behjælpelige med at sammensætte en smuk og mindeværdig højtidelighed, som kan foregå fra hjemmet, fra hospice eller fra et kapel. Mulighederne er mange.

begravelse

Bisættelse

Ved en bisættelse forstås en kremering hvor vi efter højtideligheden fører afdøde til et krematorium hvor kremeringen (brændingen) foregår. Afdødes aske kommer herefter i en godkendt urne som føres frem til kirkegården. Gravfreden ved urnenedsættelse er meget varierende fra kirkegård til kirkegård, men ofte er gravfreden mellem 15-20 år.

Vi ligger som din bedemand altid ud for kremationsudgifter, og derfor er en bisættelse lidt dyrere end en begravelse, dog er gravfreden det kortere på det mindre urnegravsted, og vedligeholdelsen bliver derfor billigere. Samlet set vil en bisættelse typisk være væsentlig billigere end en begravelse i længden.

Askespredning

Vi yder rådgivning jævnfør lovgivningen vedr. askespredning, om det måtte være ved Vesterhavet, Sydfynske Øhav, Kattegat, Øresund eller hvor afdøde havde sine rødder. Hver gang pårørende så står med havblik hvor end i verdenen, kan man mindes sin kære. Ønsker man hellere selv at askesprede er dette også muligt og vi guider efter lovgivningen. Urnen kan altid stå opbevaret hos os til den dag askespredningen skal finde sted.

Askespredning har tidligere været meget brugt hos fiskere, sejlere, friluftsmennesker men idag ser vi flere og flere bruge løsningen – måske fordi man ikke vil belaste sine pårørende med en gravstedspasning – måske også grundet økonomien som flere og flere også påskønner idag.

Vi kan altid træffes for en snak vedr. askespredning.

Følg med I hvordan vi som bedemænd arbejder her: TVSyds Bedemændene

Urnenedsættelse

Har man et stykke jord der er større end 5000 m2 kan man nedsætte urnen på egen grund. Dette kræver dog blot den rette anmeldelse ved indberetning af dødsfaldet – altså den indberetning Bedemanden er behjælpelig med.

Ligeså skal anmeldelsen tinglyses. 

Krav hertil er, at man IKKE må markere gravstedet i form at hæk eller anden beplantning, og man må ligeså ej heller markere gravstedet med en gravsten eller lignende.

Man kan sige at gravstedet skal være så neutral som muligt og indgå i naturens bevoksning. Et alternativt kan også være at blive nedsat på en skovkirkegård som flere kirkegårde er begyndt at have. Kontakt os hvis du er i tvivl om hvad der kan lade sig gøre.