Begravelseshjælp 2020

Når man dør, har ens pårørende i mange tilfælde ret til begravelseshjælp, som udbetales af det offentlige. Dette kræver en digital ansøgning til Udbetaling Danmark, og det er oftest bedemanden, der er behjælpelig med dette via en fuldmagt. Alt sammen noget der rådgives omkring i samtalen med Bedemanden.

Man skelner mellem to former for begravelseshjælp:

Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af formuen:

Begravelseshjælp til unge under 18 år udgør et fast beløb, i år på 9.550 kr.

Begravelseshjælp til personer, der er født før 1. april 1957, udgør ALTID et fast beløb på 1.050 kr. Ud over de 1.050 kr. kan der indsendes formueberegning for ansøgning om den forhøjede begravelseshjælp – også kaldet Max. Begravelséshjælp.

Begravelseshjælp, der beregnes ud fra afdødes formue og ligeledes ægtefælles formue, hvis afdøde er gift:

Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 38.200 kr.

Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 19.150 kr.

Har man en samlet formue på dødsdagen mindre end ovenstående beløb er man sikret Max. Begravelseshjælp som reguleres hvert år.

Max. Begravelseshjælp er i år fastsat til 11.400 kr.

Hvis den samlede formue på dødsdagen derimod er højere end ovenstående beløb, modregnes krone for krone.

Formueberegning:

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen.

De formueoplysninger, som Udbetaling Danmark skal bruge for at beregne begravelseshjælpen, svarer stort set til de beløb som Skifteretten også skal have. Bemærk, at når man er gift, er det ALTID fælles formue, der skal oplyses!

Engangsudbetalinger, der udbetales fra f.eks. ATP, forsikringer, boligselskaber og andet indgår ligeledes i formueberegningen. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.

Sygesikring Danmark

Hvis afdøde var medlem af Sygesikring Danmark i gruppe 1 eller 2, kommer der ligeledes et fast beløb på 1.400 kr. til udbetaling.

Tilskud og ydelser, der kan komme til udbetaling:

Vi rådgiver altid om diverse tilskud, der kan blive tale om, og der er måske flere ydelser, end du er klar over. Her en liste over nogle af de mest relevante tilskud:
E

Begravelseshjælp

E

Tilskud fra Sygesikringen Danmark

E

ATP engangsydelse

E

Livsforsikringer

E

Udbetaling fra fagforbund

E

Tilskud på hjemtransport af afdøde fra Sygehus

E

Tjenestemandspension

E

Begravelsesopsparing Elysium

E

Vejlekassen