Dødsfald – hvad skal der nu ske?

Før – under og efter forløbet.

E

Få gratis rådgivning på tlf. 30 48 55 55 og få overblikket her og nu

E

Valg af Bedemand

E

Alt det praktiske sættes på plads

E

Ethvert dødsfald indberettes til Begravelsesmyndigheden indenfor 48 timer

E

Samtalen med præsten omkring mindeord

E

Valg af gravsted m.m.

E

Perioden indtil begravelsen / bisættelsen

E

Forløbet efter højtideligheden

E

Gratis rådgivning i forbindelse med dødsbo og skifteformer

Det bør du vide ved dødsfald:

E

Et hvert dødsfald skal indberettes indenfor 48 timer (Bedemanden er oftest behjælpelig med at indberette alle dokumenter digitalt)

E

Ved et hvert dødsfald udfærdiger lægen en dødsattest, hvor originaslen udleveres til Bedemanden, som på foranledning afleverer originalen til Begravelsesmyndigheden.

E

En dødsattest skrives normalt først efter 6 timer (heraf 6 timers stuen)

E

Bemærk at der ofte i hele landet er Lægeretslig ligsyn mandag og torsdag, hvor embedslægerne sammen med politiet konfererer om der er belæg for obduktion.

E

Først i det øjeblik der er skrevet en dødsattest kan Bedemanden ilægge kiste og føre afdøde frem til et kapel eller direkte til Højtidelighedsstedet.

E

Loven foreskriver at en begravelse / bisættelse skal finde sted inden for 8 dage, dvs. Er man død onsdag skal begravelsen finde sted senest næst kommende onsdag. DOG må man altid trække højtideligheden op til 14 dage uden yderligere dokumentering.

E

Skal Højtideligheden finde sted efter 14 dage - da skal der ansøges hos Styrelsen for Patient Sikkerhed (Embedslægerne) som Bedemanden også oftest er behjælpelig med.

E

Bedemandens rolle er at koordinere al korrespondance mellem diverse myndigheder, såsom præst, kordegn, graver, kirketjener, Skifteretten, begravelsesmyndigheden, folkeregistret, borgerservice, socialforvaltningen, blomsterhandler, stenhugger, Udbetaling Danmark, forsikringsselskaber, fagforbund m.fl.